آيا TSH شما در محدوده طبيعي است - تفسير نتيجه آزمايش تيروئيد

آيا TSH شما در محدوده طبيعي است - تفسير نتيجه آزمايش تيروئيد

اولين آزمايشي كه بسياري از پزشكان براي مطلع شدن از عملكرد تيروئيد تجويز مي كنند ، آزمايش TSH مخفف "هورمون تحريك كننده" است. TSH توسط غده هيپوفيز ترشح مي شود و ميزان هورمون تيروئيد، سنتز و انتشار آن به داخل بدن را تعيين مي كند.

 THS با تحريك تيروئيد سبب توليد و انتشار هورمون T4 و T3 مي شود.

مقدار طبيعي TSH بين 0.4 - 4.0 mIU / L است و اگر مقدار TSH شما در اين اندازه است عملكرد آن طبيعي است با اين حال، اگر در آزمايشان مقدار TSH نرمال باشد باز هم نمي توان مشكلات تيروئيد را رد كرد. حداكثر نرمال TSH نشان دهنده تكامل مشكلات بالقوه تيروئيد است.

اگر پزشك گمان كند كه شما ممكن است يك مشكل تيروئيد داشته باشيد دو يا چند آزمايش براي شناسايي و تشخيص تجويز مي كند حتي اگر TSH شما طبيعي باشد.

يك TSH بالا نشانه اي از كم كاري تيروئيد است.كم كاري تيروئيد وضعيتي كه در آن غده تيروئيد مقادير ناكافي از هورمون توليد مي كند.

اگر TSHشما پايين باشد ، غده تيروئيد، بيش ازحد تترا يدوتيرونين (T4) يا تري يدوتيرونين (T3) يا هردوي اين هورمون ها را ترشح كند به اين حالت پر كاري تيروئيد مي گويند ،براي تشخيص پر كاري تيروئيد، آزمايش خون بيشتري مورد نياز خواهد بود.

خواندن TSH مي تواند پزشك را از پر كاري تيروئيد مطلع سازد اما اين تشخيص بهتر است از روي آزمايشات مختلف و علائم بيمار نيز صورت پذيرد

اگر پزشك براي شما يك اختلال تيروئيد را تشخيص داده ، شما بايد آزمون TSH را به طور منظم براي بررسي اثربخشي درمان انجام دهيد تا اطمينان يابيد سطح TSH شما در محدوده هدف است. مقدار طبيعي TSH بين 0.4 - 4.0 mIU / L است.

درمان كم كاري و پركاري تيروئيد تفاوت زيادي با يكديگر دارد . در آغاز درمان تا زماني كه روال TSH شما كاملا سازگار مي شود مراقبتهاي بيشتري صورت مي گيرد اما بعد از آن، اين مراقبتها بايد در حدود يك بار در هر 12 ماه باشد.